59 milionów złotych trafi do świętokrzyskich samorządów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze są przeznaczone na projekty związane z rozwojem infrastruktury energetycznej.

Zarząd Województwa wybrał projekty zakwalifikowane do wsparcia w ramach dwóch działań: rozwój systemów regionalnej oraz rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Wszystkie zgłoszone projekty dotyczą energetyki cieplnej i związane są m.in. z modernizacją systemów ciepłowniczych, budową elektrowni wiatrowej, z termomodernizacją szkół i budynków mieszczących instytucje kultury, instalacją lamp solarnych, modernizacją kotłowni czy budową małych elektrowni wodnych.

Z tej kwoty 27 mln złotych dofinansowania otrzyma 7 projektów o charakterze regionalnym (ich całkowita wartość to 68 mln zł). Są wśród nich m.in. projekt gminy Końskie – „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” (3,29 mln zł dotacji z RPO) oraz projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu – „Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierza i okolicznych gmin” (3,25 mln zł dofinansowania). Z kolei 15 projektów lokalnych  dofinansowanych zostanie kwotą 32 mln zł (całkowita wartość inwestycji to 81 mln zł). Wśród nich: „Modernizacja kotłowni gazowej w Sandomierskim Zamku” czy projekt „Ocieplenie budynków, wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”.

źródło: sejmik.kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj