Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedział w środę, że Polska będzie dążyła do uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii. Zaznaczyła, że szczególną rolę w zakresie transformacji energetycznej będzie odgrywać lokalne planowanie energetyczne.

– Transformacja energetyczna, kojarzy się z dużym obciążeniem, które nam narzuca Unia Europejska i jej polityka klimatyczna. Ostatnio w mediach przewija się dużo sprzecznych opinii na temat stanowiska polskiego rządu, naszych polityk i opinii Komisji Europejskiej. Transformacja energetyczna w wydaniu polskiego rządu to jest sprawiedliwa transformacja – powiedziała w środę na Targach Kielce minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, podczas targów Enex i Ekotech.

Moskwa przypomniała, że Polska osiągnęła cel udziału 15 proc. OZE na koniec 2020 r. ustalony dyrektywą unijną z 2009 r.

– Osiągnęliśmy 16 proc. – wskazała. – Transformujemy się, akceptujemy odnawialne źródła energii, ale tam, gdzie nam to przynosi zysk nie tylko ekologiczny, ale też społeczny, gospodarczy i taki zysk, który widzimy w naszych portfelach. Transformacja energetyczna, ale nie za wszelką cenę.

W tym kontekście odniosła się do polityki energetycznej Niemiec, zakładającej odejście od energii atomowej. Jest to wg niej transformacja energetyczna za wszelką cenę.

– Jeżeli w Niemczech nie będzie wystarczających odnawialnych źródeł energii, rząd niemiecki będzie kupował tę energię ze źródeł europejskich lub w innych państwach. Nasze podejście jest zupełnie inne. Nie chcemy się uzależniać od gazu rosyjskiego od żadnego zewnętrznego źródła, dlatego tak ważna jest transformacja na poziomie regionalnym i lokalnym – dodała.

Podkreślała, że szczególną rolę w tym zakresie odgrywa lokalne planowanie energetyczne.

– Bardzo dziękujemy za akceptacje dla fotowoltaiki, mamy już w Polsce ponad 850 tys. indywidualnych prosumentów. Przypomnijmy, że naszym celem był milion prosumentów do 2030 r. – wskazała.

Zaznaczyła, że udało się to osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz ogromnej akceptacji społecznej dla tego źródła odnawialnej energii. Wskazywała, że w kolejnej perspektywie unijnej ważnym projektem będzie rozwój doradztwa energetycznego.

– Zależy nam, aby w kolejnych perspektywach wydatkowania środków europejskich rozwinąć program doradztwa. Żebyśmy się czuli bezpiecznie, że to, co instalujemy, jest to dobra technologia, która przynosi korzyści i zyski, i krótko, i długoterminowe. Przed nami ogromna perspektywa środków europejskich i krajowych na transformację. Środków na transformację na lokalnych poziomach nie zabraknie, mamy jeszcze czas, żeby się przygotować do ich dobrego wydatkowania – powiedziała.

Czytaj więcej

Skomentuj