Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich jako ważny element realizacji Wspólnej Polityki Rolnej – to temat konferencji zorganizowanej w Sopocie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja odbywała się w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i wpisywała się w realizację sektorowego priorytetu „Biomasa, zasoby odnawialne – elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego UE”.

Minister rolnictwa Mare Sawicki zaznaczył, że to energetyka odnawialna winna być ważnym elementem WPR. – Nie ma takiego źródła energii, które w 100 % pokrywałoby nasze potrzeby, dlatego znów wracamy do energetyki rozproszonej. I tu stajemy do konkurencji z monopolem węglowym i naftowym. Dlatego też proponowanie bioenergii wcale nie jest łatwe. Stara energetyka przyzwyczajona jest do dużych mocy przesyłowych i małe źródła energii nie bardzo do niej pasują. Dziś trzeba pomyśleć o tym, aby produkując bioenergię na miejscu można było wykorzystać istniejącą jeszcze dziś małą infrastrukturę. Trzeba także określić, gdzie są granice eksportu i przewozu biomasy” – powiedział minister i podkreślił, że należy się zastanowić nad tym, czy przywożenie do Europy biomasy z innych regionów świata ma jakikolwiek sens w kontekście chociażby zanieczyszczania atmosfery poprzez emitowania dużej ilości CO2 – powiedział minister Sawicki.

Prowadzona dyskusja obejmowała zagadnienia związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz wykorzystaniem do celów energetycznych, wspólnotowych zasobów biomasy pochodzenia rolniczego. Ważnym elementem spotkania była kontynuacja dyskusji na temat możliwości poprawy konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa poprzez rozwój w jego obszarze inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

– Podstawowym celem rolnictwa jest i będzie produkcja zdrowej, bezpiecznej żywności, dla wyżywienia wszystkich ludzi. Produkcja bioenergii może natomiast stanowić działalność dodatkową, będącą uzupełnieniem rolniczych dochodów i wykorzystującą produkty uboczne i pozostałości poprodukcyjne. Należy zdawać sobie sprawę również z tego, że to jedynie czasowe źródło pozyskiwania energii. Wkrótce, poprzez osiągnięcia naukowe i techniczne, pozyskamy inne, prostsze i bardziej konkurencyjne jej źródła – zaznaczył minister Sawicki.

źródło: minrol.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj