Jak wynika z raportu prezentującego wyniki wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych, coraz więcej otwartych danych jest już gotowych do ponownego wykorzystywania.

Program Otwierania Danych Publicznych (PODP) jest dokumentem rządowym wyznaczającym kierunki realizacji polityki na rzecz otwierania danych do 2020 r. Podstawowym celem programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Obecny raport został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez pełnomocników do spraw otwartości danych z właściwych resortów oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Prezentuje on dane oraz działania podejmowane przez te instytucje oraz im podległe i nadzorowane w oparciu o wskazane w ramach POPD zadania w 2017 r.

Jak czytamy w raporcie, w 2017 r. przeprowadzony został przegląd zbiorów opublikowanych na portalu danepubliczne.gov.pl (portal został uruchomiony w maju 2014 r.) pod kątem ich jakości i zgodności ze standardami sformułowanymi w PODP. Działania w zakresie merytorycznego rozwoju portalu danepubliczne.gov.pl wpłynęły na wzrost podmiotów posiadających konto dostawcy danych, wzrost liczby zasób oraz polarność portalu, co poskutkowało zdecydowaną poprawą statystyk w kluczowych kategoriach (porównanie stanu na 31.12.2017 r. do stanu na 31.12.2016 r.).

O 44 proc. wzrosła liczba podmiotów posiadających konto dostawcy danych na portalu (111 vs 77),  o 88 proc. wzrosła liczba zasobów  (8498 vs 4516), o 137 proc. wzrosła liczba pobrań zasobów (70 096 vs 29 600), o 67 proc. wzrosła liczba odsłon (810 196 vs 483 908), o 177 proc. wzrosła liczba niepowtarzających się użytkowników (191 429 vs 69 112).

W raporcie możemy przeczytać również, ze efekty realizacji programu otwierania danych publicznych zostały dostrzeżone na forum międzynarodowym. w rankingu Unii Europejskiej Open Data Maturity 2017 Polska awansowała z grupy „obserwatorów” do grupy „fast-trackers” – szybko awansujących. Grupa ta charakteryzuje się widocznym, znaczącym postępem w zakresie otwierania danych. Nadal istnieją jednak bariery w obszarze udostępniania lub ponownego wykorzystywania.

Polska uzyskała awans również w Ranking Open, Useful, Reusable Government Data tworzonym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ranking opublikowanym w raporcie Government at a Glance 2017 plasuje Polskę na 20 miejscu na 31 badanych państw, biorąc pod uwagę dostęp i otwartość danych oraz rządowe wsparcie dla możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Tym samym nasz kraj awansował o 8 miejsc w stosunku do rankingu z 2015 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj