Interaktywna mapa innowacji to nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji skierowany do samorządów. Będą na niej zamieszczone informacje na temat projektów związanych ze sztuczną inteligencją (AI) oraz Internetem rzeczy (IoT), które realizowane są na terenie Polski.

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego pojawią się na mapie jako pierwsze. Do tej pory dostęp do wiedzy na temat projektów AI i IoT był utrudniony z uwagi na duże ich rozproszenie i brak publikacji efektów prac.

Jak podkreśla resort, dzięki mapie powstanie narzędzie, które można wykorzystać np. do:

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

  • Zlokalizowania w Polsce regionów najbardziej i najmniej innowacyjnych, co ułatwi podejmowanie działań zapewniających zrównoważony rozwój całego kraju.
  • Określenia dziedzin, w których zastosowanie AI i IoT jest najbardziej i najmniej powszechne, co pozwoli na stymulowanie rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki.
  • Koordynowania współpracy różnych środowisk, aby osiągać lepsze efekty.
  • Określenia przybliżonej liczby podmiotów wykorzystujących AI i IoT.
  • Wykorzystania zrealizowanych projektów, jako przykładów dobrych praktyk do promocji korzyści płynących z zastosowania nowych technologii.

Wśród korzyści, które odniosą podmioty, które zgłoszą swoje projekty warto wymienić szeroką promocję np. gminy i miejsce na mapie, przyciągnięcie uwagi potencjalnych inwestorów oraz możliwość nawiązania współpracy. Można też uzyskać wsparcie  ze strony rządowej np. przez określenie barier np. prawnych dla rozwoju AI i IoT i późniejsze ich usunięcie.

W celu zgłoszenia projektu należy wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę dostępną na stronie ministerstwa cyfryzacji.

Wśród innowacyjnych projektów, które zostaną przedstawione na mapie znajdą się m.in. inteligentny wywóz śmieci, czujniki zapełnienia koszy, optymalizacja wyjazdów śmieciarek, system, który rozpoznaje wolne miejsca parkingowe, inteligentne zarządzanie oświetleniem czy inteligentny monitoring. Mapa będzie systematycznie aktualizowana.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj