W celu wyjaśnienia wielu wątpliwości i obalenia szeregu mitów, które stworzono wokół sieci 5G, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało, w oparciu o wiarygodne informacje, serwis internetowy o 5G oraz tzw. białą księgę „Pole elektromagnetyczne a człowiek”.

Biała księga to popularno-naukowa publikacja, która zawiera szeroką wiedzę na temat 5G i pola elektromagnetycznego używanego w telekomunikacji. Publikację przygotował Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z uczonymi z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

– Chcemy dać Polakom źródło rzetelnych informacji na temat 5G, by nikt ich nie wprowadzał w błąd. W przestrzeni publicznej jest wiele nieprawdziwych informacji na temat tej technologii, często bardzo emocjonalnych. To jest po prostu manipulacja. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rzetelne źródła informacji, oparte o badania i światową wiedzę na ten temat zebraną przez polskich naukowców – mówi Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji.

Dokument wyjaśnia szczegółowo jak działa współczesna telekomunikacja. Opisuje ją z punktu widzenia fizyki, biologii i medycyny oraz obowiązujących przepisów w Polsce i innych krajach. Jak zapisano w raporcie, rozwój 5G pomaga osiągnąć pełną paletę korzyści dla mieszkańców, przedsiębiorców i całej gospodarki. Z punktu widzenia mieszkańca największą korzyścią będzie dostępność nowo wykreowanych usług, lepiej dostosowanych do potrzeb indywidualnego użytkownika, spersonalizowanych i bardziej zaawansowanych. Usługi będą  świadczone szybciej i sprawniej.

Z kolei wykorzystanie 5G przez przedsiębiorców pozwoli m.in. na przetwarzanie i przechowywanie większego wolumenu danych bez konieczności rozbudowy swoich dotychczasowych zasobów sprzętowych. Technologia 5G dotyka niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Dzięki temu pośrednio przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło także stronę internetową na temat sieci 5G. W przystępny sposób wytłumaczono tam czym jest 5G, na czym polega technologia, jaki ma związek 5G z polem elektromagnetycznym. Serwis zbiera też najciekawsze publikacje z polskich mediów na temat 5G. Na stronie użytkownicy mogą zadawać pytania, na które spróbują odpowiedzieć eksperci.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj