Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska spotkał się 3 lutego z przedstawicielami branży recyklerskiej w największym polskim zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych Conkret. Z recyklerami rozmawiano o potrzebach i potencjale polskiego recyklingu. Omówiono kwestie regulacji prawnych, wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialność producenta (ROP), systemu depozytowo-kaucyjnego oraz konieczności uregulowania przepisami poziomów recyklatów w produktach opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

– Musimy znosić ograniczenia, które obecnie blokują polski recykling. Rynek recyklerów stanowi ważny element krajowej gospodarki, a wartość surowców wtórnych stale rośnie – mówił J. Ozdoba.

– W MKiŚ zauważamy postulaty polskich recyklerów, rodzimej branży, która przez brak odpowiednich przepisów i regulacji zmaga się z licznymi problemami. Chcemy tworzyć ramy do rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym, opartej na selektywnej zbiórce odpadów. W dialogu opracujemy pakiet zmian dostosowujących polskie ustawodawstwo do unijnych wymogów.

Tylko recykling może uchronić nas przed śmieciowym tsunami

W Polsce co roku wprowadza się ponad 2 mln ton plastiku na rynek. Recyklerzy przekazali na ręce J. Ozdoby szereg postulatów branżowych. W piśmie czytamy m.in., że wpływy z tytułu ROP powinny być proporcjonalnie podzielone, by spełnić wymogi funkcjonowania całego systemu przetwarzania odpadów, w tym recyklingu, zgodnie z założonymi poziomami, i w zgodzie z normami ochrony środowiska.

– Nie poddany recyklingowi zanieczyszcza środowisko, nasze ulice, lasy. Spala się go w spalarniach lub deponuje na składowiskach. Tylko recykling – nowe życie plastiku – może uchronić nas przed śmieciowym tsunami – wyjaśnia Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

– Niezbędne jest wprowadzenie wsparcia dla firm poprzez ulgi podatkowe czy podobne mechanizmy (np. ulgi na energię elektryczną), które pozwolą efektywnie funkcjonować. Polski system powinien zabezpieczać wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez ekoprojektowanie, maksymalizację zbiórki, jak również zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykluczenie z rynku produktów trudnych i nienadających się do recyklingu – wyjaśnia Zbigniew Trejderowski, właściciel firmy Conkret.

– Dziś przyjeżdża do mojej firmy 15 tirów odpadów, a wyjeżdża 8 tirów produktów wyprodukowanych z pozyskanego recyklatu. To oznacza, że blisko połowa odpadów, która wjeżdża na sortownię nie nadaje się do przetwarzania. I to powinniśmy zmienić poprzez dostosowanie prawa, edukację, promowanie produktów z recyklingu oraz obowiązek zwiększania poziomów recyklatu w produktach z tworzyw sztucznych – dodaje Zbigniew Trejderowski.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów „nowym rozdaniem” dla odpadów? [PLUS]

Kryzys inwestycyjny w branży recyklingu

– Mamy silne, polskie marki recyklingowe, które zaczynają liczyć się w Europie. Niestety rynkowe warunki branży i bariery legislacyjne w Polsce, min. brak systemu ROP czy brak obowiązku używania recyklatu w produkcji opakowań, nie pozwalają nam konkurować z zachodnimi koncernami. Bogate firmy z krajów wysoko uprzemysłowionych wygrywają przetargi ze względu na dostęp do taniego surowca – mówi Szymon Dziak-Czekan.

– Pozostawienie recyklerów bez wsparcia legislacyjnego doprowadzi do całkowitego przejęcia tego sektora przez firmy zagraniczne, jak w przypadku branży cementowej czy cukrowej. Liczymy na wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by przemysł recyklerski mógł się rozwijać i służyć obywatelom. Pozyskując cenne surowce wtórne z odpadów, oczyszczamy nasz kraj ze śmieci. Pakiet zmian dla polskiego recyklingu to wielka szansa dla polskich firm i środowiska naturalnego – dodaje.

J. Ozdoba zapewnił, że resort pracuje nad uregulowaniem kwestii prawnych w zakresie gospodarki odpadami.

– Część przepisów uporządkuje wprowadzenie systemu ROP. Oczekujemy na wpis projektu do wykazu prac w ministerstwie, następnie zawarte w dokumencie przepisy przekażemy do zaopiniowania przez specjalnie powołany zespół ekspertów ds. recyklingu przy ministrze. Szacujemy, że zamkniemy proces legislacji ROP w najbliższym czasie. Branża recyklerska będzie mogła sprawnie funkcjonować od przyszłego roku i wreszcie skończymy z fikcją dokumentowaną przez nieuczciwe działające podmioty na rynku – zapewnił wiceminister.

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj