Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie zajmować się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, a także gospodarką i turystyką. Resort ten powstał z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 12 sierpnia 2021 r. powołała Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które to powstało z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jak podał resort, “obsługiwać będzie ono działy administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka; turystyka”.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli w czwartek 12 sierpnia. Jak w nim wskazano, przekształcenie polega na wyłączeniu z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii działu “praca” i włączeniu go ponownie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do resortu rodziny i polityki społecznej przechodzą też pracownicy obsługujący sprawy tego działu.

Dodano, że traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czytaj więcej

Skomentuj