Od 24 do 26 lutego na Bali (Indonezja) odbywa w 11. sesja specjalnej Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych GC UNEP/Globalnego Forum Ministrów Środowiska GMEF.

Porządek obrad 11. specjalnej sesji obejmuje nowe kwestie polityczne, dotyczące w szczególności miejsca środowiska w systemie międzynarodowym. Planowane są dyskusje na temat wzmocnienia działalności systemu Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony środowiska (International Environmental Governence) oraz „zielonej gospodarki” w aspekcie majowej sesji Komisji Zrównoważonego Rozwoju NZ. Obrady poświęcone będą również kwestiom różnorodności biologicznej oraz ochronie ekosystemów w kontekście Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej 2010.

Ponadto przewidywane jest przyjęcie Deklaracji Ministrów z Nusa Dua oraz decyzje w sprawach: Międzynarodowego Zarządzania Środowiskiem (IEG), Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) oraz koordynacji i współpracy w kwestiach środowiskowych w obrębie sytemu Narodów Zjednoczonych. Oczekiwane są również rozstrzygnięcia dotyczące: międzynarodowego prawa środowiskowego, raportu nt. sytuacji środowiskowej w strefie Gazy, a także decyzje w sprawie oceanów oraz procesu konsultacyjnego na temat źródeł finansowania zarządzania chemikaliami i odpadami.

Nad decyzjami i deklaracją pracować będą dwie grupy robocze i Committee of the Whole (COW). Jedna z grup zajmie się decyzjami dotyczącymi IEG i IPBES, druga – deklaracją z Nusa Dua. Nad pozostałymi projektami decyzji pracował będzie COW.

Spotkanie będzie również okazją do omówienia wyników 15. sesji Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu, jej konsekwencji dla UNEP, a także wkładu UNEP w Konferencję NZ. nt. Zrównoważonego Rozwoju w 2012 roku.

Poprzedziło je pierwsze Jednoczesne Nadzwyczajne Spotkanie Konferencji Stron Konwencji Bazylejskiej, Rotterdamskiej i Sztokholmskiej (ExCOP). Jego wyniki zostaną przedstawione ministrom środowiska podczas 11. sesji specjalnej Rady Zarządzającej UNEP/GMEF.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj