Podczas konferencji prasowej podsumowującej półtora roku współpracy Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku poinformowała, że zaakceptowano plan budowy nowej hermetycznej hali. Pozwoli ona ograniczyć uciążliwy dla okolicznych mieszkańców zapach, który wydobywa się terenów wysypiska w Szadółkach.

Rada Interesariuszy została powołana w odpowiedzi na postulaty mieszkańców Gdańska zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych dotyczących działalności Zakładu Utylizacyjnego. – Rada jest platformą wymiany doświadczeń i konstruktywnego dialogu. To sukces nas wszystkich – przekonywał Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku.

W Radzie Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku zasiadają przedstawiciele mieszkańców (w tym Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu), członkowie Rad Dzielnic, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu.

Jak podkreślają przedstawiciele lokalnych społeczności, poza zmianami które dotyczą bezpośrednio funkcjonowania Zakładu, widać też konkretne, pozytywne skutki społeczne. – Temat Zakładu Utylizacyjnego nie jest już głównym wątkiem na spotkaniach sołeckich. Ludzie mniej narzekają. Uspokoili się, bo wiedzą, że jest organ, który zajmuje się ich problemem. Spotykamy się 
w ramach Rady regularnie, wypracowujemy różne decyzje. Atmosfera współpracy jest dobra i jeśli dalej będziemy tak działać, będą kolejne efekty – dodał Wiesław Chmura z Sołectwa Kowale.

Czytaj także >>> Zakład Utylizacyjny w Gdańsku podsumowuje remont i wdraża kolejną inwestycję

Dzięki działalności Rady Interesariuszy i zaangażowaniu mieszkańców udało się wypracować szereg ważnych zmian, które Zakład Utylizacyjny już wdrożył lub jest w trakcie ich wdrażania. Najważniejszą z nich jest jak do tej pory walka z uciążliwym zapachem wydobywającym się z terenu zakładu w Szadółkach. Redukcja uciążliwości spowodowanych biogazem następuje poprzez stały rozwój sieci odgazowania, zrealizowanie specjalistycznych badań olfaktometrycznych (pomiary zapachowe) oraz badań emisji dioksyn i furanów oraz szereg bieżących rozwiązań poprawiających funkcjonowanie hali kompostowni.

Bardzo ważnym efektem współpracy jest też plan budowy nowej części zakładu, która powstanie w miejscu placu dojrzewania kompostu. Opuszczający kompostownię kompost będzie kierowany do hermetycznej hali, w której – zamiast na odkrytym placu – będzie prowadzony proces dojrzewania. Inwestycja powinna zatem znacząco ograniczyć uciążliwości zapachowe, na które cały czas skarżą się mieszkańcy.

Rada zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach zamierza mocniej skoncentrować się na temacie budowy spalarni odpadów na terenie gdańskiego Zakładu, która ma powstać do 2020 r. W planach jest już m.in. wyjazd studyjny do Poznania oraz Niemiec, by zobaczyć dwa podobne obiekty oraz spotkać się z tamtejszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj