Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Spółka dzięki podpisanej umowie dostarczy partnerom zza wschodniej granicy do 10 tys. ton surowca do 10 lutego 2022 r. (zgoda została wydana na czas określony).

– W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę
z partnerami zagranicznymi – mówi Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-Bruk.

– Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Europy oraz Niemiec, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego na Ukrainę wytyczamy szlaki, ponieważ będziemy pierwszym podmiotem w Polsce wykonującym taką działalność – komentuje.

Mo-Bruk z pozytywną decyzją GIOŚ

Pozytywna decyzja administracyjna ze strony GIOŚ poprzedzona była przeprowadzeniem postępowania przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Podpisana umowa z ukraińskim partnerem określa wolumen surowca na 10 tys. ton do 10 lutego 2022 r., czyli momentu obowiązywania zgody (tzw. notyfikacji).

Wśród partnerów eksportowych Mo-Bruk wymienia także Niemcy. Spółka rozpoczęła już eksport odpadów palnych za zachodnią granicę. Spółka w zakresie importu odpadów współpracuje też kontrahentami z Włoch, Litwy i Grecji.

Grupa Mo-Bruk jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne. Według własnej, opatentowanej technologii wytwarza też sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny.

Grupa Mo-Bruk posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj