3 sierpnia oddana została do użytku rozbudowana i zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Łazach w gminie Mielno.

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Unieściu zaopatruje w wodę pitną mieszkańców Mielna, korzystając z ujęć wody dla Koszalina oraz z własnej stacji w Łazach. Zmodernizowana SUW pobiera wodę z dwóch studni głębinowych. Unowocześniona została technologia uzdatniania, obejmująca  dwustopniową filtrację, odżelazianie i odmanganianie. Całkowicie nowym elementem jest także zbiornik o objętości 350 m3, w którym jest gromadzona woda uzdatniona. Ten zapas wody pozwala na utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci, co nie jest bez znaczenia szczególnie w okresie sezonu turystycznego. SUW jest bezobsługowa, w pełni zautomatyzowana i monitorowana elektronicznie.

Koszt całkowity zamknął się kwotą 2,7 mln złotych, z czego 1,8 mln wyniosła pożyczka preferencyjna ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

źródło: WFOŚiGW w Szczecinie


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj