Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku otrzymało w maju b. r. dotację z Ekofunduszu na zadanie inwestycyjne „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Olecku”. Wartość całkowita projektu to blisko 7 mln zł. Dotacja Ekofunduszu obejmuje 49,66 % wartości projektu.

W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów (ATSO), która gwarantuje rozkład substancji organicznej, rozbicie komórek osadu i uwolnienie wody wewnątrzkomórkowej, pełną higienizację i stabilizację. Osad po przebywaniu w komorach ATSO będzie miał obniżoną zawartość substancji organicznej, co umożliwi jego lepsze odwadnianie nawet do 30 % s. m. Skuteczne odwadnianie, pryzmowanie i przewietrzanie pryzm spowoduje zmianę postaci osadu z mazistej na ziemistą oraz eliminację przykrych zapachów. Osad będzie spełniał wszystkie parametry do użycia w rolnictwie. W dalszej perspektywie planuje się uzyskanie certyfikatu nawozowego dla powstających osadów, co spowoduje wyłączenie osadów z katalogu odpadów.

Zadanie obejmuje również wykonanie placu składowego na osady po odwodnieniu, budowę zbiornika wielofunkcyjnego (zagęszczanie, magazynowanie osadów przed i po stabilizacji, chłodzenie i podgrzewanie), wyposażenie ciągu technologicznego w wirówki do zagęszczania i odwadniania osadów oraz w środki do transportu, aeracji i przeładunku osadów (naczepa, aerator pryzm, koparko-ładowarka). W projekcie uwzględniono również wykonanie urządzeń do dezodoracji powietrza pochodzącego z procesów przeróbki osadów, wykonanie instalacji odzysku ciepła z przetwarzanych osadów i dystrybucja wytworzonego ciepła do odbiorników, wykonanie remontów w budynkach gospodarki osadowej, odbudowa nawierzchni dróg i placów oraz wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych w części dotyczącej gospodarki osadowej, a także wykonanie układów zasilania, sterowania i automatyki. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PRESS S. A. Suwałki i BIATEL Białystok. Zakończenie modernizacji planowane jest na rok 2009.

źródło: PWiKw Olecku

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj