Niemal 70% mieszkańców biorących udział w ankiecie jest za zmianą granic Gdańska poprzez włączenie terenów znajdujących się pod morskimi wodami wewnętrznymi.

Konsultacje społeczne w tej sprawie przeprowadzono w dniach 6-19 lutego 2023. Wzięło w nich udział 1051 osób.

Głosowanie w sprawie Zatoki Gdańskiej

Udział w konsultacjach polegał na udzieleniu odpowiedzeniu na pytanie postawione w ankiecie: „Czy jesteś za zmianą granic Miasta Gdańska polegającą na włączeniu do obszaru Miasta Gdańska obrębu ewidencyjnego nr 0144 ZATOKA, o powierzchni 42103,9709 ha pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej?”.

Prawie 70% głosów “ZA”

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkańcy, mieli do wyboru ankietę elektroniczną i papierową. Wyniki ankiety elektronicznej to 1051 potwierdzonych głosów

ZA – 729 głosów (69,4%)
PRZECIW – 249 głosów (23,7%)
WSTRZYMUJĘ SIĘ – 73 głosy (6,9%)

Do Urzędu nie wpłynęła jeszcze żadna ankieta papierowa. Termin dostarczenia zgłoszeń mija na koniec tygodnia.

Spotkanie z mieszkańcami

W ramach konsultacji przeprowadzone zostało otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego można było wyrazić swoją opinię na dany temat.

Ostateczny raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Miasta Gdańska do zaopiniowania na marcowej sesji. Zostanie on również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zmiana statusu wód ułatwić ma m.in. wykonywanie inwestycji służących usprawnieniom i rozwojowi miejskiej infrastruktury wodno-transportowej.

Czytaj więcej

Skomentuj