– Samorządy, które zawiesiły konkursy na unijne dotacje mogą nie zdążyć z wydaniem pieniędzy – mówiła wczoraj w Poznaniu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Niektóre województwa podjęły takie decyzje tłumacząc się niezgodnością polskiego prawa z unijnymi dyrektywami.

Minister Bieńkowska zapowiedziała, że nie dopuści do tego, by jakieś pieniądze w 2010 roku wróciły do budżetu Unii Europejskiej. Dodała, że formalnie możliwe jest przesunięcie środków między województwami w przypadku, gdyby niektóre z nich nie mogły wydać pieniędzy. – Jest to jednak procedura bardzo skomplikowana – powiedziała minister.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest zdania, że przerywanie ogłoszonych konkursów jest złym rozwiązaniem, gdyż działa na niekorzyść beneficjentów, których projekty mają prawidłowo sporządzoną dokumentację. MRR apeluje do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wybór projektów o dokończenie rozpoczętych konkursów.

– Ministerstwo rekomenduje kontynuowanie i rozstrzygnięcie konkursów. Beneficjenci wybranych do dofinansowania projektów zostaną zobligowani do uzupełnienia dokumentacji tak, by odpowiadała wymaganiom. Powinni oni mieć na to odpowiedni czas – mówi Bieńkowska.

MRR we współpracy z Ministerstwem Środowiska opracowało projekt wytycznych, których stosowanie wyeliminuje ryzyko przygotowania dokumentacji niezgodnej z wymogami. Planowany termin wejścia w życie wytycznych to przełom maja i czerwca 2008 r.

Przygotowane wytyczne uwzględniają rozwiązania:
– dyrektywy 85/337/EWG,
– obecnie obowiązującego w Polsce prawa,
– przygotowywanej Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Planowany termin wejścia ustawy w życie to wrzesień 2008 r., więc okres obowiązywania wytycznych będzie wynosił ok. 3 miesiące.

źródło: mrr.gov.pl, radiomerkury.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj