– W całym kraju będą przetargi, a to gwarancja konkurencji – takPiotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska komentuje raport na temat konkurencji na rynku odpadów opublikowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nazywana przez resort środowiska "rewolucją śmieciową", wprowadza nowy system zarządzania odpadami komunalnymi, w którym gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady.

UOKiK skrytykował nowelizację twierdząc, że przyczyni się ona do powstawania lokalnych monopoli zamiast dotychczasowej rywalizacji o klienta. Przekonuje również, że nowe rozwiązania nie będą korzystne dla samorządów, które mogą ponosić dodatkowe koszty. (o raporcie czytaj tutaj)

CCJ 300 x 250

Minister Piotr Woźniak tak odniósł się do raportu dotyczącego konkurencji na rynku odpadów: – Zarzuty UOKIKu są przedwczesne i nie zostały oparte na faktach. Trwa dopiero okres przygotowywania się gmin do wprowadzenia systemu. Dotąd nie odbył się żaden przetarg na firmę odbierającą śmieci w ramach nowego systemu. Wejście nowych przepisów w życie pobudzi konkurencję na rynku w całym kraju. Dzięki zapisanemu w ustawie wymogowi przetargów, w miarę wdrażania ustawy w każdej gminie firmy będą rywalizowały o zlecenia. Konkurencyjne muszą być ceny i jakość usług. Ustawa jest szansą na uporanie się z problemem śmieci – podkreśla minister. – W żadnej gminie, która dotychczas – w drodze referendum – przejęła obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ceny nie wzrosły – w niektórych gminach nawet zostały obniżone. Przy utrzymaniu dotychczasowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi ceny na pewno by wzrosły – większość odpadów komunalnych jest składowana, a urzędowa opłata za składowanie odpadów będzie rosła.

Jak zaznacza minister Woźniak: – Ustawa spowoduje zmiany na rynku odpadów, w wyniku których zmieni się struktura firm zajmujących się odbieraniem śmieci od mieszkańców. Aby dostosować się do warunków wymaganych przez gminy, mniejsze firmy będą miały np. możliwość zrzeszania się w konsorcja dla potrzeb przetargu. Ustawa wprowadza rozwiązania zgodne z prawem i istniejące w całej UE (z wyjątkiem Węgier). Została uznana za zgodną z prawem i konstytucyjną przez wszystkie organy zatwierdzające: Sejm, Senat i Prezydenta RP oraz wielu ekspertów, którzy opiniowali jej przepisy na etapie projektowania.
 
W procesie uzgadniania ustawy uwzględnione zostały uwagi zgłaszane m. in. przez UOKIK – dotyczące ochrony konkurencyjności na rynku odbierania odpadów komunalnych (przede wszystkim gminy nie mogą powierzać odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki własnym jednostkom) – przekonuje resort środowiska

Proces wdrażania ustawy rozpoczął się 1 stycznia, potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system zacznie działać w poszczególnych miejscowościach, mieszkańcy dowiedzą się w lokalnych urzędach gmin. Każda gmina ma obowiązek przeprowadzić kampanię informującą mieszkańców o nowych zasadach.

—-
Więcej o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czytaj tutaj:
http://ustawa-odpadowa.komunalny.pl/
—-


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj