– W całym kraju będą przetargi, a to gwarancja konkurencji – takPiotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska komentuje raport na temat konkurencji na rynku odpadów opublikowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nazywana przez resort środowiska "rewolucją śmieciową", wprowadza nowy system zarządzania odpadami komunalnymi, w którym gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady.

UOKiK skrytykował nowelizację twierdząc, że przyczyni się ona do powstawania lokalnych monopoli zamiast dotychczasowej rywalizacji o klienta. Przekonuje również, że nowe rozwiązania nie będą korzystne dla samorządów, które mogą ponosić dodatkowe koszty. (o raporcie czytaj tutaj)

Minister Piotr Woźniak tak odniósł się do raportu dotyczącego konkurencji na rynku odpadów: – Zarzuty UOKIKu są przedwczesne i nie zostały oparte na faktach. Trwa dopiero okres przygotowywania się gmin do wprowadzenia systemu. Dotąd nie odbył się żaden przetarg na firmę odbierającą śmieci w ramach nowego systemu. Wejście nowych przepisów w życie pobudzi konkurencję na rynku w całym kraju. Dzięki zapisanemu w ustawie wymogowi przetargów, w miarę wdrażania ustawy w każdej gminie firmy będą rywalizowały o zlecenia. Konkurencyjne muszą być ceny i jakość usług. Ustawa jest szansą na uporanie się z problemem śmieci – podkreśla minister. – W żadnej gminie, która dotychczas – w drodze referendum – przejęła obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ceny nie wzrosły – w niektórych gminach nawet zostały obniżone. Przy utrzymaniu dotychczasowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi ceny na pewno by wzrosły – większość odpadów komunalnych jest składowana, a urzędowa opłata za składowanie odpadów będzie rosła.

Jak zaznacza minister Woźniak: – Ustawa spowoduje zmiany na rynku odpadów, w wyniku których zmieni się struktura firm zajmujących się odbieraniem śmieci od mieszkańców. Aby dostosować się do warunków wymaganych przez gminy, mniejsze firmy będą miały np. możliwość zrzeszania się w konsorcja dla potrzeb przetargu. Ustawa wprowadza rozwiązania zgodne z prawem i istniejące w całej UE (z wyjątkiem Węgier). Została uznana za zgodną z prawem i konstytucyjną przez wszystkie organy zatwierdzające: Sejm, Senat i Prezydenta RP oraz wielu ekspertów, którzy opiniowali jej przepisy na etapie projektowania.
 
W procesie uzgadniania ustawy uwzględnione zostały uwagi zgłaszane m. in. przez UOKIK – dotyczące ochrony konkurencyjności na rynku odbierania odpadów komunalnych (przede wszystkim gminy nie mogą powierzać odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki własnym jednostkom) – przekonuje resort środowiska

Proces wdrażania ustawy rozpoczął się 1 stycznia, potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system zacznie działać w poszczególnych miejscowościach, mieszkańcy dowiedzą się w lokalnych urzędach gmin. Każda gmina ma obowiązek przeprowadzić kampanię informującą mieszkańców o nowych zasadach.

—-
Więcej o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czytaj tutaj:
http://ustawa-odpadowa.komunalny.pl/
—-


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj