W związku z informacjami o skokowym wzroście wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, MSWiA wystąpiło do prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o kontrolę tzw. uchwał śmieciowych. Znaczny wzrost cen odbioru odpadów komunalnych zapowiedział m.in. samorząd warszawski.

– Zwróciłem się z prośbą o szczególną uwagę w kwestii istotnego podwyższania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o działania nadzorcze i kontrolne – powiedział Paweł Szefernaker z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy powinny określać stawki za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przez nie przy wywozie odpadów. – W wielu miejscach podjęte ostatnio uchwały budzą wątpliwości i w związku z tym RIO powinny je skontrolować – ocenia wiceminister.

RIO wcześniej prowadziła już podobną kontrolę – “Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 – 2015”.

Samorządy w Polsce masowo podnoszą opłaty za odbiór odpadów. Mówi się wręcz o lawinie podwyżek. Więcej już wkrótce zapłacą mieszkańcy Warszawy oraz wielu innych polskich miast i gmin.

Czytaj więcej

Skomentuj