Niedźwiedź, lew i hiena czekają ma turystów u wejścia do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie na Dolnym Śląsku. Bez obaw! Są to realistyczne modele zwierząt, które żyły tutaj kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Stanowią część ekspozycji Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Inne atrakcje, czekające na zwiedzających, to rekonstrukcja szkieletu niedźwiedzia jaskiniowego oraz gabloty z cennymi minerałami i wykopaliskami paleontologicznymi. Uwagę turystów przyciąga kolekcja oryginalnych czaszek niedźwiedzi. Przed zwiedzaniem tajemniczych korytarzy jaskini można odbyć również wirtualne wycieczki w czasie i przestrzeni. 

Na monitorach wyświetlana jest multimedialna prezentacja o historii odkrycia i badań tego miejsca, a także o sekretach życia prehistorycznych zwierząt oraz pięknie barwnych form naciekowych, w które obfituje wnętrze jaskini. Widz wybiera interesujące go tematy za pomocą panelu dotykowego. 

Dla gości przygotowano także multimedialną makietę Masywu Śnieżnika. Turysta może za pomocą specjalnego panelu podświetlać diodami szlaki turystyczne.  Koszt urządzenia tego nowoczesnego centrum wyniósł blisko 400 tys. złotych. W tej kwocie znalazła się dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 260 tys. złotych. Otwarcie wystawy miało miejsce 18.01.2010 r. Uczestniczyli w nim m.in.: Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu; Dariusz Chromiec, zastępca burmistrza Stronia Śląskiego i Artur Sawicki, dyrektor Zakładu Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia". 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie została odkryta w 1966 roku. Od 1983 roku jest możliwe jej zwiedzanie. Szybko stała się atrakcją turystyczną o znaczeniu międzynarodowym. Słynie z bogatej szaty naciekowej i znalezisk kostnych zwierząt plejstoceńskich. Dla ochrony cnnej jaskini oraz okolicznego kompleksu przyrodniczego został utworzony Rezerwat Przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj