Jeden mural wiosny nie czyni. Z takiego założenia wyszedł Gdańsk i po ogłoszeniu pierwszego konkursu na projekt miejskiego muralu, teraz ogłasza projekt na aranżację malarską przejścia podziemnego pod ulicą Podwale Przedmiejskie.

Chcemy, żeby aranżacja powstała na ścianach i balustradach przejścia podziemnego pod ulicą Podwale Przedmiejskie, w niedalekiej odległości od Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – wyjaśnia Michał Szymański, zastępca dyrektora ds. Przestrzeni Miejskiej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Przejście przebiega w linii prostej, jedna ze ścian jest regularnym prostokątem, natomiast po drugiej stronie są wyjścia na przystanki tramwajowe. Łączna powierzchnia wszystkich ścian to ok.270m2.

–  Zgodnie z założeniami konkursu projekt może nawiązywać do wartości związanych z tradycją i historią Gdańska, w szczególności do historycznej formy Podwala Przedmiejskiego. Oczekujemy, iż nowa aranżacja tunelu połączy dwie historyczne dzielnice Gdańska, które zostały rozdzielone w czasach powojennych z powodu budowy nowej arterii – Podwala (po 1957 r. przemianowanego na aleję Leningradzką) – dziś – noszącego znów historyczna nazwę. Najważniejsze, aby artyści w swoich projektach potraktowali wnętrze tunelu jako spójną całość kompozycyjną – wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.

Podobnie jak w przypadku muralu – ten konkurs ma również charakter otwarty. Uczestniczyć mogą w nim pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły autorów. Można zgłosić więcej, niż jeden projekt.

Wyboru zwycięskiej pracy dokona sąd konkursowy. Każdy z członków sądu będzie mógł przyznać każdemu projektowi od 1 do 5 punktów. Do finału zakwalifikowane zostaną maksymalnie trzy prace, które otrzymają łącznie największą liczbę punktów. Zwycięzcą zostanie ten, kto otrzyma największą liczbę głosów. On też otrzyma prawo do realizacji projektu.

Autorom trzech najlepszych prac przyznane zostaną nagrody w wysokości: 1500 zł – I miejsce, 800 zł – II miejsce, 500 zł – III miejsce. Natomiast z autorem zwycięskiego projektu Zarząd Dróg i Zieleni zamierza zawrzeć umowę na realizację pracy, wynagrodzenie zostanie ustalone w drodze negocjacji.

Chcemy, żeby zwycięska aranżacja pojawiła się w tunelu jeszcze w grudniu – mówi Piotr Grzelak. Prace można zgłaszać do 17 listopada.

Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne materiały: http://www.zdiz.gda.pl/ZDiZGdanskFiles/file/Aktualnosci/konkurs_na_grafitti/Regulamin_konkursu.pdf

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj