Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili wwóz do Polski nielegalnych odpadów z Niemiec. Jedna ciężarówka wiozła gruz, druga – odpady foliowe.

W ciężarówce zatrzymanej przez kontrolerów KAS na autostradzie A6 w pobliżu granicy polsko-niemieckiej znaleziono 23 worki “big bag” z gruzem rozbiórkowym. W workach były rozbite cegły, bryły suporeksu, elementy żelbetonowe, żwir oraz odpady organiczne – trawa i krzaki. W workach znaleziono też ścinki papy, rozbite kafle ceramiczne, połamane płyty wiórowe, kawałki folii, połamane rynny oraz elementy pieca kaflowego.

UCS skierował wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o ocenę przywożonego towaru pod kątem spełnienia definicji odpadu. WIOŚ potwierdził, że to odpady i zwrócił uwagę, że wysyłający transport miał obowiązek poinformować o planowanym przewozie właściwe organy i uzyskać ich pisemną zgodę na przewóz.

Dalsze postępowanie prowadził Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który skierował do niemieckiego inspektoratu zawiadomienia o nielegalnym przewożeniu odpadów. Pismo zawiera też wniosek o podjęcie działań gwarantujących zwrot odpadów do kraju wysyłki.

W czasie drugiej kontroli w tym samym miejscu zatrzymano samochód, który według dokumentacji miał przewozić ładunek odpadów folii. Pojazd nie był jednak oznaczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska literą „A”, która powinna być umieszczona na pojeździe przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Kierowca twierdził początkowo, że nie przewozi odpadów, więc nie potrzebuje dodatkowych dokumentów i oznakowania. Kilka minut później, gdy trwała jeszcze kontrola dokumentów, oznaczył pojazd tablicami i oświadczył, że jego szef prześle brakujące dokumenty drogą elektroniczną.

Wobec takiego zachowania oraz rozbieżności w danych zawartych w nadesłanych dokumentach, funkcjonariusze podjęli decyzję o sporządzeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o ocenę towaru. WIOŚ uznał, że przewożony ładunek spełnia definicję odpadu, a jego wwóz do Polski to przypadek “nielegalnego transgranicznego przemieszczania”.

Zgromadzoną dokumentację przekazano do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który poprowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. Odpady zostały zabezpieczone i są pilnowane przez funkcjonariuszy KAS.

Źródło: IAS w Szczecinie, GP24.pl

Czytaj więcej

Skomentuj