Dzieci z okolic Milicza i Żmigrodu pomagają żabom i ropuchom pokonać ruchliwą drogę. Wszystko po to, by mogły one dotrzeć do zbiorników wodnych, w których odbywają wiosenne gody.

Płazy masową giną na ruchliwych drogach podczas wiosennych wędrówek do zbiorników. Aby ratować żaby, przy jezdniach w gminach Trzebnica, Żmigród, Milicz i Krośnice rozstawiono siatki o łącznej długości ponad 2 km.

Migrujące żaby wpadają do wiader wkopanych przed zaporami. Dzieci z okolicznych szkół przenoszą potem płazy w bezpieczne miejsca. Prowadzoną już od 12 lat akcję Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Tysiące ocalonych płazów

– Od 2006 r. przyrodnicy wraz z wolontariuszami uratowali już ponad 62 tys. tych pożytecznych zwierząt, m.in. ropuchy szare, ropuchy zielone, rzekotki drzewne  i grzebiuszki ziemne – mówi Łukasz Kasztelowicz prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Akcja jest prowadzona w gminach położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

W tegorocznej akcji bierze udział około 400 wolontariuszy – uczniów wraz z opiekunami oraz przyrodnikami z DZPK. Będą oni spisywać i liczyć napotkane gatunki żab. Przyrodnicy oceniają, że akcja przenoszenia żab może potrwać nawet do połowy maja.

Żaby potrafią przetrwać zimę zamrożone w tafli lodu. W miarę wzrostu wiosennych temperatur płazy budzą się z zimowego letargu i wyruszają ze swoich kryjówek w lasach i łąkach ku zbiornikom wodnym, które są miejscami ich rozrodu. W czasie tych wędrówek nie zważają na niebezpieczeństwo i łatwo wtedy padają łupem drapieżników.

„Święto żaby”

Wartość zadania Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych to około 35 tys. zł, w tym wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniesie 7 tys. zł. Jak co roku akcję poprzedzają prelekcje o życiu płazów i sposobach ich ochrony, organizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W Miliczu na początku czerwca odbędzie się „Święto Żaby” jako podsumowanie tegorocznej akcji. Zaplanowano m.in. konkursy, gry i zabawy tematycznie związane z płazami. Jedną z głównych atrakcji będą konkursy m.in. na strój żaby.

Żaby są sojusznikiem człowieka w walce ze szkodnikami. Ich głównym pokarmem są owady, m.in. chrząszcze, a także ślimaki. Ciekawym polskim płazem jest rzekotka drzewna doskonale wspinająca się po gałązkach i liściach drzew czy krzewów dzięki chwytnym palcom zakończonych przylgami. Płaz ten dzięki specjalnym komórkom w skórze potrafi zmieniać barwę skóry dostosowując ją do koloru podłoża. Nie tylko ten gatunek charakteryzuje się zmiennością koloru skóry. Samce żaby moczarowej w okresie godowym przybierają przepiękną niebieską barwę.

Czytaj więcej

Skomentuj