W należącej do spółki JSW Koks koksowni w Radlinie (Śląskie) powstaje elektrociepłownia opalana gazem koksowniczym. Przedstawiciele inwestora oceniają, że epidemia koronawirusa nie spowolniła budowy, która powinna zakończyć się późną jesienią przyszłego roku.

W czerwcu mija rok od podpisania umowy na budowę kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MW elektrycznych oraz 37 MW cieplnych. Wykonawcą inwestycji jest Rafako.

Pierwsze prace, związane m.in. z organizacją placu budowy, wykonaniem jej zaplecza, ogrodzeniem terenu i przyłączeniem mediów, rozpoczęły się w lutym tego roku. Obecnie budowa jest już w toku.

– Roboty ziemne rozpoczęto w połowie kwietnia od wykonania wykopów w rejonie planowanego posadowienia przyszłych budynków dla maszyn elektrycznych wraz z nastawnią blokową. Z początkiem maja wykonawca rozpoczął wzmacnianie gruntu palami i kolumnami żelbetowymi – mówi rzecznik JSW Koks Roman Brańka.

Elektrociepłownia powstaje na terenie działającej koksowni, co komplikuje proces budowy, ale także pozwala na wykorzystanie terenów po wyburzonych obiektach technologicznych zakładu.

EC Radlin docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z końcem 2022 r. Elektrociepłownię Marcel, należącą do Polskiej Grupy Górniczej. Powstająca w koksowni Radlin jednostka ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniając wszystkie unijne wymogi ekologiczne i energetyczne.

Instalacja zużyje ok. 180 mln m3 nadmiarowego gazu koksowniczego rocznie, zaspokajając potrzeby energetyczne koksowni, a nadwyżki energii elektrycznej kierując do Krajowego Systemy Energetycznego. Ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby należącej do PGG kopalni Marcel oraz mieszkańców Radlina.

Spółka zakłada roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej, 209 tys. GJ oraz wody grzewczej oraz 196 tys. MWh energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Skomentuj