Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki wręczył wczoraj coroczne Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów.

Do Nagrody mogą być zgłaszane wybitne osiągnięcia, mające cechy nowości i nowoczesności, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi, a warunkiem zakwalifikowania pracy jest jej wdrożenie. Nagrody mogą być również przyznawane za całokształt działalności w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz za popularyzację tematyki ochrony środowiska.

Na Konkurs Nagród Ministra Środowiska w bieżącej edycji wpłynęło 26 wniosków, zgłoszone prace reprezentowały następujące dziedziny:

 
– całokształt działalności – 5 wniosków
– ochrona jakości powietrza – 1 wniosek
– gospodarka wodna, ochrona wód – 10 wniosków
– geoekologia – 1 wniosek
– geologia – 2 wnioski
– leśnictwo – 2 wnioski
– edukacja ekologiczna i promocja zagadnień z nią związanych – 3 wnioski
– instrumenty zrównoważonego rozwoju – 1 wnioski
– gospodarka i zarządzanie zasobami środowiska – 1 wnioski

Prace wyróżnione Nagrodą Ministra za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów w 2008 r.

L.P. TYTUŁ PRACY WYKONAWCA

NAGRODY INDYWIDUALNE ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

1. Całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie geologii Doc. dr hab. Andrzej Ber
2. Całokształt działalności naukowo-badawczej w zakresie badań podstawowych i stosowanych dotyczących instrumentów zrównoważonego rozwoju Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski
3. Całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk leśnych Prof. dr hab. Andrzej Klocek

NAGRODY ZESPOŁOWE ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE

4. Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000
 • dr Małgorzata Sikorska-Maykowska
 • dr Tomasz Gliwicz 
 • mgr Paweł Lewandowski
 • mgr Olimpia Kozłowska
 • dr Ryszard Strzelecki
 • mgr Sylwia Tarwid-Maciejowska
 • mgr Iwona Walentek
5. Opracowanie i wdrożenie do praktyki nowej technologii ochrony ekosystemów leśnych przed brudnicą mniszką (Lymanatria monacha L.) opartej na wykorzystaniu feromonu płciowego
 • prof. dr hab. Andrzej Kolk
 • dr inż. Lidia Sukovata
 • mgr inż. Marek Cieślak
 • dr inż. Tomasz Jabłoński

 

6. Wirtualny Kampinoski Park Narodowy Interaktywny portal edukacyjny

 

 • mgr Maria Andrzejewska
 • dr Marek Baranowski
 • inż. Magdalena Machinko-Nagrabecka
 • dr Piotr Mikołajczyk
 • mgr inż. Katarzyna Rączka
 • mgr Monika Rusztecka

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj