Opady, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, wpłynęły pozytywnie na wilgotność gleby, jednak nie zniwelowały zagrożenia suszą. Z raportu przygotowanego na zlecenie Wód Polskich wynika, że deficyt wody w środowisku nadal występuje.

Niski poziom opadów w okresie zimowym nie zapewnił glebie wystarczającego nawodnienia, dlatego bez odpowiednich działań w zakresie retencji możemy się spodziewać większej suszy niż w roku ubiegłym.

Monitoring prowadzony przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną (PSHM IMGW-PIB) pokazuje, że okres od grudnia 2019 do lutego 2020  charakteryzował się niskim poziomem opadów. W Wielkopolsce, na Kujawach i Dolnym Śląsku sumy opadów za grudzień 2019 r. stanowiły jednie 40-60% normy wieloletniej.

Susza atmosferyczna, czyli deficyt opadów, jaki zanotowano w grudniu 2019 i styczniu 2020 (mimo wyższych sum opadów w lutym i marcu) bardzo silnie wpłynął na stan hydrologiczny polskich rzek.  Pozytywnym efektem większych opadów w lutym i marcu jest istotna poprawa wilgoci w glebie. Aktualnie wilgotność gleby w przypowierzchniowych warstwach profilu glebowego do 1 metra oscyluje pomiędzy 50 a 95%  (stan na 18.03.2020 r.). Oznacza to, że aktualnie zagrożenie suszą rolniczą zostało zminimalizowane. Jednak wzrost temperatury w kolejnych miesiącach przy niewielkich opadach może odwrócić ten stan.

Prognoza intensywności suszy w wodach podziemnych wg Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) na luty wskazuje, że jeśli niekorzystne warunki meteorologiczne utrzymają się w nadchodzących tygodniach, niżówka hydrogeologiczna wystąpi w granicach ośmiu województw:

  • lubelskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • dolnośląskiego,
  • opolskiego
  • i śląskiego.

Lokalnie zjawisko to może występować również w innych regionach kraju, w szczególności w województwie mazowieckim.

Zgodnie z komunikatem PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej – na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Czytaj więcej

Skomentuj