Pięć ton plastikowych nakrętek zebrały w tym roku częstochowskie szkoły i przedszkola w akcji łączącej edukację ekologiczną z kształtowaniem wrażliwości na drugiego człowieka. Dochód z zebranego plastiku przeznaczony jest na finansowe wsparcie dla potrzebujących dzieci.

Celem akcji ,,Nakrętkowa Częstochowa” jest wypracowanie u dzieci i młodzieży (także u dorosłych) nawyku sortowania odpadów, kształtowanie proekologiczne postaw i zachowań, zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i poszerzanie wiedzy na temat ekologii, recyklingu oraz wykorzystywania surowców wtórnych.

Miasto nagradza uczestniczące w akcji przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Wygrywają te placówki, które przez cały rok zbiorą największą liczbę plastikowych nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia. W tym roku przyznano także statuetki „Nakrętkowy Mistrz” – otrzymały je te szkoły i przedszkola, które trzy lata z rzędu otrzymywały nagrodę rzeczową.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

W edycji 2018/2019 w ,,Nakrętkowej Częstochowie” brało udział ponad 60 podmiotów. Zebrano pięć ton nakrętek. Zgromadzone fundusze zostaną przekazane na sfinansowanie specjalistycznego sprzętu dla potrzebującego częstochowianina Jasia Kozaka.  Od 2010 r. w akcji zebrano w sumie 46 ton nakrętek, a na nagrody przeznaczono łącznie 21,5 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj