Od 12 do 14 maja Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje cykl wykładów, wystaw i koncertów Science & Art in Europe. To nowatorskie przedsięwzięcie, w ramach którego podejmowana jest próba odszukania relacji między nauką i sztuką. Wiodącymi tematami konferencji będą klimat, ekologia i energia. Spotkaniom naukowym towarzyszyć będą niezwykłe wydarzenia artystyczne.

W dniach 12 – 14 maja Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie trzydniową konferencję zatytułowaną Science & Art in Europe.

Celem serii koncertów, wystaw, seminariów i wykładów jest przedstawienie związków między współczesną nauką i sztuką w trzech obszarach współczesnych globalnych wyzwań cywilizacyjnych – energii, ekologii i klimatu. Dla artystów energia, ekologia i klimat stanowią źródło inspiracji, dla naukowców – są polem badawczym. Te wyzwania, które stoją przed współczesnym światem wymagają współdziałania i dlatego tak ważna jest debata publiczna i szukanie wspólnych rozwiązań. 

W ramach tego wydarzenia odbędzie się seria wykładów poświęconych zmianom klimatycznym, ekologii, energetyce. Wykładom i dyskusjom naukowym, w których udział wezmą m.in. Krzysztof Żmijewski, Joanna Wibig, Jacek Oleksyn, Jerzy Vetulani towarzyszyć będą m.in. koncerty, w tym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oktetu smyczkowego Felixa Mendelssohna, a także performance Pawła Althamera, otwarcie wystawy Mirosława Maszlanko. Jerzy Miziołek przedstawi wyniki swoich badań nad dawną architekturą w Kawiarni Naukowej. Podziwiać będzie można wystawę zdjęć Andrzeja Tarkowskiego i Maxa von Tilzera.

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – istniejąca już od 19 lat, niezależna, samofinansująca się instytucja pozarządowa typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Fundacja zaangażowała się w realizację projektu Science & Art ze względu na swoją coraz większą aktywność międzynarodową wspierającą współpracę naukową uczonych m.in. z Polski i Niemiec oraz inne działania ułatwiające wymianę myśli naukowej, a także zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych. Science & Art nie tylko spełnia te założenia, ale również poszerza je o wsparcie nowatorskiego i awangardowego projektu. Współorganizatorami i partnerami  tego wydarzenia są m.in. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Maxa Plancka, Fundacja Volkswagena i Akademia Otzenhausen oraz Greenpeace.

Patronat honorowy nad imprezą sprawują Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz – Waltz. Patronat medialny nad spotkaniami warszawskim objęły Rzeczpospolita, Newsweek.
 
Prezentacja założeń oraz spotkanie z organizatorami odbędzie się 12 maja podczas konferencji prasowej w Sejmie RP w budynku G, sala 24, o godzinie 12 00. Więcej informacji i program konferencji – www.scienceandart.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj