Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia określającego zasady funkcjonowania podmiotów odbierających odpady komunalne.

Celem rozporządzenia przygotowanego przez resort środowiska jest stworzenie warunków do wdrożenia zmian, które nastąpią po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie posiadanych pojazdów i urządzeń, ich utrzymania i funkcjonowania.

W projekcie czytamy m.in. że podmiot taki musi posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów. Pojazdy miałyby być wyposażone w system nawigacji satelitarnej, umożliwiający zapisywanie danych o ich położeniu. Dane te musiałyby być przechowywane przez pięć lat od zapisania.

Zapisy rozporządzenia regulują również położenie bazy magazynowo-transportowej podmiotów odbierających odpady. Musiałaby się ona znajdować w gminie, z terenu której odbierane są odpady lub w odległości nie większej niż 80 kilometrów od jej granicy.

Projekt można znaleźć na stronach Ministerstwa Środowiska – kliknij tutajUDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj