W Bangkoku trwają przedostatnie międzysesyjne negocjacje klimatyczne ONZ w ramach przygotowań do konferencji COP 15, która odbędzie się w Kopenhadze w grudniu 2009 r.

W trakcie prawie dwóch tygodni obrad (28 września – 9 października br.) obejmujących spotkania grup roboczych ds. protokołu z Kioto AWG-KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) i współpracy długookresowej AWG – LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention) delegacje będą prowadziły dalsze prace umożliwiające osiągnięcie spodziewanego porozumienia w Kopenhadze.

W trakcie sesji, 7 października odbędzie się spotkanie Biura Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, któremu przewodniczył będzie minister środowiska Maciej Nowicki, pełniący funkcję Prezydenta COP 15. Biuro to forum spotkania reprezentantów wszystkich grup regionalnych systemu ONZ. Spotkanie Biura Konferencji Stron w Bangkoku ma priorytetowe znaczenie dla dalszych przygotowań do grudniowej Konferencji Klimatycznej COP 15. Wśród poruszanych kwestii będą przede wszystkim ustalenie i zaakceptowanie finalnej agendy Konferencji COP 15. Na spotkaniu Biura omówiony zostanie postęp w negocjacjach, dyskutowane będą również propozycje przebiegu spotkania obu grup w Barcelonie w listopadzie br.

Przed konferencją w Kopenhadze w grudniu tego roku, odbędzie się jeszcze jedno spotkanie – w listopadzie w Barcelonie.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj