Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 300 mln zł na promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z lokalnych źródeł ciepła. Unijne dofinansowanie przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw.

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie w postaci pomocy zwrotnej nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja 2017 r.

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia zaproponowane podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Dofinansowana może być przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie czy kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Na fundusze można liczyć za zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, np.: przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych.

Unijne środki przyznawane będą także na budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymianę źródła na instalację OZE). Szansę na dofinansowanie ma również zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego.

W poprzedniej edycji konkursu w ramach działania 1.2 wpłynęło 10 wniosków, opiewających na łączną kwotę ponad 73 mln zł oraz kwotę dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej w wysokości ponad 22 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj