Od 3 lipca będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Polska Geotermia Plus”. Na wsparcie geotermalnych inwestycji zarezerwowano 300 mln zł dotacji i tyle samo pożyczek. Program adresowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw.

Program “Polska Geotermia Plus”, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, przyczynić ma się do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w naszym kraju. Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.

Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni,  elektrociepłowni czy elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, a także modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię, elektrociepłownię lub elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego.

Fakultatywnie inwestycje, kwalifikujące się do wsparcia w ramach nowego programu NFOŚiGW, to np. modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, budowa instalacji OZE czy wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Budżet programu to 600 mln zł z możliwością jego zwiększenia. Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotacje – do 40% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek 1 do 300 mln zł oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 20 lat.

Program “Polska Geotermia Plus” będzie realizowany w latach 2019-2025, przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., a wydatkowanie pieniędzy przewidziano do 2025 r.

Czytaj więcej

Skomentuj