NFOŚiGW podsumowuje pilotaż współpracy z samorządami w rządowym programie „Czyste Powietrze” na Śląsku i w Małopolsce. Przez dwa miesiące przyjęto 262 wnioski o dofinansowanie wymiany starego pieca lub termomodernizacji budynku.

Do tej pory do porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze” przystąpiło ponad 650 gmin w Polsce.

Pilotaż tej współpracy prowadzony był w gminach Zabierzów (Małopolska) i Wilkowice (Śląsk) od 7 stycznia do 7 marca br. Działania objęły akcje promocyjne, spotkania informacyjne z udziałem wójtów gmin i gminnych ekodoradców (blisko tysiąc uczestników), dyżury konsultacyjne oraz doradztwo w indywidualnych domach (z porad skorzystało ok. 900 osób).

Konsultanci „Czystego Powietrza” pomagali w wypełnianiu i składaniu wniosków do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (Kraków i Katowice). Przyjęto w sumie 262 wnioski o dofinansowanie do wymiany nieekologicznego pieca lub termomodernizacji budynku – 181 dotyczyło gminy Zabierzów, a 81 gminy Wilkowice.

Rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji sposobu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu „Czystego Powietrza”. Jak przypomniał prezes NFOŚiGW Piotr Woźny, to właśnie samorządy są najbliżej mieszkańców, znają ich potrzeby i trudności w uzyskaniu dofinansowania. Dlatego połączenie siły JST z Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska pomoże podnosić świadomość lokalnych społeczności w zakresie dbania o jakość powietrza, co przełoży się na liczniejsze grono wnioskodawców o środki w programie.

Czytaj więcej

Skomentuj