Zieloni 2004 z zadowoleniem przyjęli propozycję rządu dotyczącą zastąpienia części planowanych autostrad drogami ekspresowymi.

– Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko" oraz programy regionalne umożliwiają modernizację i rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej w Polsce, ale jak pokazał przykład Doliny Rospudy, projekty te muszą uwzględniać ochronę środowiska. Rząd powinien rozważyć zwiększenie środków na modernizację istniejącej sieci kolejowej w Polsce oraz przyspieszenie realizacji projektów europejskich korytarzy kolejowych. One odciążą istniejące drogi, zmniejszą emisję zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz zwiększą bezpieczeństwo podróżnych – powiedział Dariusz Szwed, przewodniczący partii Zieloni 2004.

– Zmodernizowane połączenia kolejowe mogą w większym stopniu przejąć tranzytowy drogowy transport ciężarowy (tzw. TIRy) przerzucając kontenery na platformy kolejowe. To rozwiązanie tańsze jeśli uwzględnimy tzw. koszty zewnętrzne transportu takie jak: wypadki, niszczenie dróg, zanieczyszczenie powietrza i związane z tym pogorszenie stanu zdrowia społeczeństwa oraz niszczenie środowiska. Rozbudowywanie energooszczędnej infrastruktury kolejowej jest ważne z jeszcze jednego powodu:  w sytuacji, gdy cena ropy na rynkach światowych gwałtowanie rośnie i będzie rosła nadal, mobilność społeczeństwa musi być zapewniona przy niewielkim zużyciu paliwa – dodaje Szwed.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj