Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała plan lokalizacji stacji ładowania pojazdów energią elektryczną, gazem ziemnym i punktów tankowania wodoru. Nie wszyscy zarządcy dróg chcą u siebie takie stacje.

Plan został poprzedzony konsultacjami z operatorami dystrybuującymi energię. Jak informuje GDDKiA, konsultacje dotyczą bazowej sieci TEN-T i zostały przeprowadzone dla 201 Miejsc Obsługi Podróżnych.

Według wyników konsultacji stacje ładowania energią elektryczną będą mogły powstać we wszystkich tych punktach. W 19 z nich będzie możliwa lokalizacja stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG). Stacje gazu CNG będzie można zainstalować na 83 z konsultowanych punktów. Nie udało się uzyskać uzgodnień w sprawie stacji ładowania wodoru, mimo że zarządzający sześcioma MOP-ami wyrażają chęć ich lokalizacji na swoim terenie.

Takie zainteresowanie nie towarzyszy stacjom innego rodzaju. Spośród 201 miejsc do ładowania pojazdów energią elektryczną, zarządcy widzą dla nich miejsce w 159 punktach.

Dla gazu LNG zainteresowanie wyraziło raptem ośmiu. Jeszcze mniej korzystnie sytuacja wygląda dla stacji ładowania CNG. Spośród 83 konsultowanych MOP-ów, umiejscowieniem stacji CNG zarządcy dróg widzą na dwóch.

Plan umiejscowienia MOP można znaleźć tutaj.

Źródło: GDDKiA

Czytaj więcej

Skomentuj