Parlament Europejski przyjął dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zastąpi ona poprzednią tzw. dyrektywę reuse.

Poprzedni dokument reuse, to Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i dotyczyła gospodarczego prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej.

W nowej Dyrektywie przyjętej 4 kwietnia 2019 r. zostały zaktualizowane przepisy dotyczące właśnie reuse. Reguluje ona ponowne wykorzystywanie dokumentów będących w posiadaniu przedsiębiorstw publicznych. W dokumencie został poszerzony zakres ponownego wykorzystywania o kolejne zasoby danych (dane badawcze) oraz o nowe podmioty. A zatem przedsiębiorcy państwowi lub jednostki naukowe będą musiały przekazywać swoje zasoby do dalszej eksploatacji przez każdego zainteresowanego. Zidentyfikowane i wartościowe dane publiczne będą dostępne do bezpłatnego ponownego wykorzystania za pośrednictwem interfejsów API. Ministerstwo Cyfryzacji będzie brało aktywny udział w tych działaniach.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Przyjęcie dyrektywy wpłynie na polski porządek prawny. Implementacja dyrektywy spowoduje konieczność zmiany ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na dostosowanie swojego prawa do nowych wymogów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj