Spółka Fortum podpisała w czwartek umowy na dostawę trzech kluczowych elementów do nowej elektrociepłowni, która powstanie w Zabrzu w 2018 r.

Kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, dzięki czemu do produkcji energii będą mogły być wykorzystywane węgiel, biomasa oraz paliwo alternatywne (RDF), a także miks tych trzech paliw, dostarczy firma Amec Foster Wheeler. Ponadto kocioł zostanie wyposażony w nowoczesny kompleksowy system oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji na terenie Zabrza i okolic. Nowoczesny kocioł wielopaliwowy zapewni nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu wysoką sprawność wytwarzania energii, a także elastyczność paliwową. Dzięki temu, zgodnie z naszą strategią, będziemy mogli swobodnie kształtować miks paliwowy oparty na dostępnych lokalnie surowcachstwierdził Mikael Lemström, prezes Fortum Power and Heat Polska.

Fortum podpisało również umowę z Doosan Škoda Power na dostawę turbozespołu wraz z generatorem oraz systemem wymienników ciepłowniczych. Dzięki temu nowa elektrociepłownia w Zabrzu będzie mogła wytwarzać energię elektryczną i ciepło w kogeneracji. Zapewni to efektywne wykorzystanie paliwa pierwotnego, a także zwiększy sprawność zakładu. Strategia Fortum w Polsce zakłada produkcję energii w procesie wysokosprawnej kogeneracji, dlatego zdecydowaliśmy się na wybór turbiny wraz z generatorem, które cechuje bardzo wysoka sprawność wytwarzania –powiedział Adam Kampa, manager ds. rozwoju Elektrociepłowni Fortum.

Na potrzeby nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu firma BMH Technology stworzy i dostarczy zewnętrzny układ podawania węgla i paliwa alternatywnego. Zakres dostaw obejmuje kompleksowy system zapewniający odbieranie, przesiewanie i automatyczny układ pobierania próbek węgla oraz RDF, a także przygotowanie RDF, silos magazynowy
z układem przekazywania paliwa do zasobników przykotłowych.

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu charakteryzować się będzie mocą zainstalowaną w paliwie na poziomie 220 MW. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 870 mln zł (ok. 200 mln euro). Elektrociepłownia będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Realizacja umów o łącznej wartości ponad 300 mln zł potrwa do czasu oddania nowej elektrociepłowni do eksploatacji w trzecim kwartale 2018 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj