Od 1 września mieszkańcy Kołobrzegu za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą płacić miesięcznie według nowej metody. Będzie to suma zryczałtowanej opłaty od gospodarstwa domowego i liczonej od ilości zużytej wody.

Nową metodę naliczania opłaty za śmieci w Kołobrzegu wprowadzono zgodnie z uchwałą radnych z 25 marca 2020 r. Miesięczna opłata za śmieci w zamieszkałych nieruchomościach stanowić będzie sumę zryczałtowanej opłaty od gospodarstwa domowego i tej liczonej od ilości zużytej wody.

Jeśli odpady będą zbierane selektywnie, jak tego wymaga ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ryczałt wyniesie 20 zł, a za każdy metr sześcienny zużytej wody trzeba będzie zapłacić 2,50 zł.

W przypadku niesegregowania śmieci opłata stała wzrośnie do 40 zł, a stawka za metr sześc. zużytej wody wyniesie 5 zł. Przy czym dla rodzin wielodzietnych będą to odpowiednio 2 zł lub 4 zł.

Uchwała zakłada, że zwolnione z opłaty zryczałtowanej zostaną gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń w ramach pomocy społecznej. Miesięczny rachunek za śmieci zostanie obniżony o 1 zł tym, którzy przy domu jednorodzinnym mają kompostownik.

W lokalach użytkowych opłata za śmieci naliczana będzie od powierzchni nieruchomości, przy czym stawka za 1 m kw. wyniesie 1 zł lub 2 zł przy braku segregacji, oraz od zużytej wody ze stawką 2,50 zł za każdy metr sześc.

Dotychczas mieszkańcy płacili za gospodarowanie odpadami według zużycia wody, odpowiednio 3,30 zł i 4,95 zł za każdy 1 metr sześcienny w zależności od tego, czy segregują śmieci, czy nie.

Magistrat podał, że mieszkańcy domków jednorodzinnych i administratorzy nieruchomości wielorodzinnych dostali już nowy wzór deklaracji wraz z informacją o zmianach. Deklarację można składać do urzędu miasta od 1 września, również on-line.

Czytaj więcej

Skomentuj