(21.08.2007) Jeszcze w sierpniu zakończą się roboty związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pt. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, z EFRR w ramach ZPORR w latach 2005-2006 w Kościerzynie powstało 17,35 km kanalizacji sanitarnej i 10 przepompowni w ulicy Leśnej, Kartuskiej-Słonecznej oraz na osiedlach: Plebanka, Wierzysko, Wschód i Zachód. Natomiast w br. oddana zostanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, której głównym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych "MELBUD" Sp. z o.o. z Grudziądza.

Oczyszczalnia ścieków po rozbudowie i modernizacji wyposażona będzie w dwa niezależne ciągi technologiczne, co zwiększy również bezpieczeństwo ekologiczne jej działania. System gospodarki ściekowej w Kościerzynie wzbogacony będzie też o ciag zagospodarowania powstającego w procesie oczyszczania ścieków osadu biologicznego z funkcją kompostowania. Dodatkowo hermetyzacja obiektów wraz z powstałym biofiltrem zmniejszy uciążliwość oczyszczalni ścieków, zwłaszcza dla pobliskich mieszkańców i działkowiczów.

źródło: Urząd Miasta w Kościerzynie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj