Spółka „Eurotruck” ze Straszyna dostarczy do miejskiej spółki PGK „Saniko” we Włocławku śmieciarkę przystosowaną do opróżniania pojemników i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki i odpadów komunalnych.

Samochód posiada żuraw hydrauliczny oraz łyżkę chwytakową. Pojazd jest przystosowany do zbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60 l do 1100 l oraz pojemnikach typu „dzwon”.

Pojazd spełnia normy EURO 5 oraz dyrektywy europejskie w zakresie zużycia paliwa, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń tj. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Cena pojazdu to 981,5 tys. zł

źródło: wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj