Złagodzenie ograniczenia zadłużania się samorządów, przesunięcie terminu „janosikowego” – to kolejne rozwiązania zawarte w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej mające pomóc samorządom. Projekt zmiany ustawy przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

Jak zapowiada resort pakiet ma zawierać m.in. wsparcie dla samorządów, które w związku z pandemią COVID-19 odnotowują spadek wpływów m.in. z tytułu podatków.

Pakiet przewiduje m.in.

  • podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa od 1 maja 2020 r. (będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka),
  • wprowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT, podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, PCC, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
  • złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki (katalog jak wyżej), wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.
  • wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych – raty wpłat tzw. janosikowego przypadające w czerwcu i lipcu 2020 r. będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r.,
  • uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19,
  • wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność JST.

Jak informuje MR, z subwencji ogólnej za czerwiec miasta otrzymają przykładowo: Kraków: 80 153 038, 87 zł, Gdynia: 21 926 365,56 zł, a Komorniki: 2 435 789,77 zł.

Kolejna wersja tzw. tarczy antykryzysowej w założeniu ma pomóc także przedsiębiorcom – również tym startującym w przetargach.

Ułatwienia w przetargach. Głównie dla wykonawców

Czytaj więcej

Skomentuj