W Poznaniu trwa dwudniowa VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Nowe prawo ochrony środowiska – Prawo w gospodarce odpadami”. Jej celem jest przedstawienie nowelizacji dokonanych w roku 2009 oraz omówienie planowanych zmian legislacyjnych.

Spotkanie podzielono na dwie części. Pierwsza poświęcona jest zmianom dokonanym w przepisach o odpadach, ocenach oddziaływania na środowisko oraz w prawie ochrony środowiska. W drugiej zaprezentowane zostaną nowelizacje związane z ochroną przyrody i powietrza.

Wykładowcy omówią założenia powiązane z nową dyrektywą ramową do projektu ustawy o odpadach. Poruszą temat nowego sposobu gospodarowania odpadami, obowiązków i zasad funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji oraz finansowania. Podczas spotkania przedstawiona zostanie nowelizacja ustawy dotyczącej funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wszystkich szczebli. Prelegenci omówią nowe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przyrody.

Przekazane zostaną również informację dotyczące nowej ustawy o bateriach i akumulatorach oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. – Nakłada ona nowe obowiązki na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, sprzedawców detalicznych i hurtowych baterii lub akumulatorów, przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz prowadzących działalność w zakresie przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – mówi Małgorzata Tomczak z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która będzie jednym z prelegentów na styczniowej konferencji.

Wykłady prowadzą praktycy oraz uznani specjaliści, którzy uczestniczą w tworzeniu i opiniowaniu zmian w prawie.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje dotyczące udziału można znaleźć tutaj.

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Kontakt: Magdalena Nyćkowiak, m.nyckowiak@abrys.pl, tel.: 61 655 81 20 lub 784 001 825


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj