Do 4 września można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Wolnica w Krakowie. Organizatorami konkursu są Miasto Kraków i firma AMS SA. Zwycięzców konkursu poznamy w grudniu.

Projekt, który zostanie wyłoniony w konkursie obejmie rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne (w tym ścieżki rowerowe), ukształtowanie terenu wraz z posadzką, małą architekturę, zieleń, oświetlenie, odwodnienie terenu, a także elementy, które pozwolą stworzyć wartościową i atrakcyjną przestrzeń publiczną. Warto dodać, że Plac będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że przed wakacjami odbyły się konsultacje społeczne, które pomogły określić jaki charakter Placu Wolnica najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci, miłośnicy Krakowa. W ramach konsultacji odbyła się również otwarta debata na temat przyszłości placu. Uruchomione zostało m.in. forum internetowe oraz skrzynka, do której można było wrzucać spisane sugestie na temat przebudowy placu. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostały dołączone do regulaminu konkursu.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a jego zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 25 tysięcy zł i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) zagospodarowania placu. Kolejne nagrody lub wyróżnienia wyniosą łącznie 25 tysięcy zł i będą przyznawane uczestnikom, którzy w rankingu prac konkursowych podanym przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca.

W skład Sądu Konkursowego oceniającego prace wchodzą przedstawiciele Miasta – m.in. prof. Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta (Przewodniczący Sądu Konkursowego), przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, firmy AMS oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj