1 / 5

1 lipca 2018 r. w Łodzi zmienił się system segregacji odpadów obowiązujący wszystkich mieszkańców gromadzących odpady w sposób selektywny. Miasto prowadzi intensywną kampanię promocyjno-informacyjną. Na początku sierpnia przypominało o obowiązkach wysyłając SMS-y do 6200 osób, które wyraziły na to zgodę.

– Propagujemy nowe zasady segregacji pięciu frakcji poprzez billboardy, citylighty, ulotki, ogłoszenia. 31 lipca wysłaliśmy dodatkowo do ponad sześciu tysięcy właścicieli i zarządców nieruchomości powiadomienia SMS z informacją na ten temat – mówi Małgorzata Gajewska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania obecnie używanych pojemników napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach będą mieli czas do 30 czerwca 2022 r. Właściciele nieruchomości stosujący do segregacji odpadów worki powinni zapewnić je w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych odpadów, czyli: papier – worek niebieski, szkło – worek zielony, metale i tworzywa sztuczne – worek żółty, odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy. Pozostałe resztki trafiają do worków w kolorze czarnym.

Wprowadzenie nowych zasad wiąże się z koniecznością złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości łączonych w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domy letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (w tym RODy) nie muszą składać nowych deklaracji. Obowiązywać będą aktualne stawki opłat.

Zmianie zasad segregacji towarzyszy nietypowa kampania informacyjna, o której pisaliśmy tutaj. Postawiono wykorzystać mistrzów polskiego i światowego malarstwa do propagowania właściwego postępowania z odpadami.

Źródło: UM Łódź

 

Czytaj więcej

Skomentuj