Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy biopaliwowej. Nowe przepisy określają m.in. minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w biopaliwach na poziomie 80 proc. – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm nowelizację z 27 października 2022 r. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Nowelizacja określa minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, na poziomie 80 proc.

Nowela zakłada ponadto wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok, obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc. oraz podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW.

Podwyższenie limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych m.in. z bioodpadów

Nowelizacja zakłada też podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców takich m.in. jak algi, bioodpady, biodegradowalne odpady komunalne, słoma, frakcje biomasy z gospodarki leśnej.

W ustawie o jakości paliw nowela dokonuje uchylenia przepisów, które zobowiązują przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających bioetanol lub eter do wprowadzania do obrotu na tych stacjach także benzyn silnikowych o określonej zawartości tlenu i bioetanolu lub eteru (tj. zapewnienia paliwa w formacie E5, jeśli wprowadzana jest do obrotu benzyna w formacie E10).

Czytaj więcej

Skomentuj