Jadwiga Emilewicz podpisała nowelizację rozporządzenia odnośnie wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Nowela ma uszczelnić przepisy, które obchodzono i uderzyć nielegalny handel “kopciuchami” sprzedawanymi w internecie. 

MPiT podpisało nowelizację rozporządzenia w porozumieniu z resortem środowiska. Działanie ma na celu poprawę jakości powietrza i walkę z obchodzeniem przepisów.

Rozporządzenie nie rozwiązało problemu

W lipcu ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie zakazujące sprzedaży bezklasowych pieców generujących niską emisję. Miały odtąd zastępować je bardziej ekologiczne piece 5-tej klasy, które m.in. za względu na brak rusztu awaryjnego uniemożliwiają palenie w piecu odpadami. Rozporządzenie regulowało też „graniczne poziomy emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu”.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Rozporządzenie, jako element walki ze smogiem jest uzupełnieniem rządowego programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzone restrykcje dotyczą urządzeń od 0 do 500 kW. Takich urządzeń używa się w gospodarstwach domowych i małych firmach.

Szybko okazało się jednak, że rozwiązanie nie eliminuje z rynku źródeł niskiej emisji. Problem pozostał – “kopciuchy” generujące smog nadal można kupić w internecie.

W ofertach producentów zaczęły pojawiać się m.in. „kotły na biomasę niedrzewną” identyczne jak te na węgiel, a także kotły centralnego ogrzewania, którym zmieniono nazwę na „podgrzewacze ciepłej wody użytkowej CWU”. Urządzenia trafiające w ten sposób na rynek nie spełniają wysokich standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń.

MPiT: “uszczelniamy rynek”

W celu uszczelnienia przepisów Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi przygotowało nowelizacje rozporządzenia. Dokument został podpisany w ostatnich dniach. Nowela tzw. “rozporządzenia kotłowego” ma przede wszystkim uniemożliwić „wprowadzanie do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych” – dowiaduje się PAP.

– Uszczelniamy rynek obrotu kotłami, aby ukrócić naganne praktyki niektórych przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji rozporządzenia wyeliminujemy możliwość wprowadzania do obrotu kotłów nie spełniających standardów i poprawimy jakość powietrza w Polsce – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Co znalazło się w nowelizacji?

– Funkcjonowanie przepisów i silny głos branży producentów kotłów, środowisk ekologicznych dotyczące wykorzystywania przez niektóre podmioty możliwości obchodzenia tych wymagań i wprowadzanie do obrotu kotłów wysokoemisyjnych, spowodowały, że uznaliśmy, że taka nowelizacja jest niezbędna – powiedział Piotr Woźny, pełnomocnik rządu ds “Czyste Powietrze”.

Nowela przewiduje m.in. rozszerzenie zakresu rozporządzenia na urządzenia na biomasę (bez zasilanych balotami słomy) oraz służące do ogrzewania wody użytkowej. Resort ocenia, że pozwoli to na wyeliminowanie z obrotu tego typu wysokoemisyjnych kotłów.

Ponadto “w kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem”.

W nowelizacji czytamy również, że “w przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej
muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta”.

Koniec omijania przepisów w aukcjach internetowych?

W ramach nowelizacji zmodyfikowane zostało także pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowa rozszerzona definicja ma na celu przeciwdziałanie możliwości omijania przepisów i wprowadzania do obrotu urządzeń niespełniających wymagań poprzez m.in. aukcje internetowe czy też obrót na rynku wtórnym kotłów zmodyfikowanych.

Ponadto nowela zakłada wprowadzenie dodatkowych wymagania dla kotłów wielopaleniskowych. Dotyczą one obowiązku wyposażenia kotła z ręcznym zasilaniem paliwem w zbiornik akumulacyjny oraz wyposażenia go w systemy oczyszczania spalin.

Nowelizacja doprecyzowuje także obowiązek spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej, co będzie wprost zapisane w treści rozporządzenia.

Projekt nowelizacji rozporządzenia został notyfikowany Komisji Europejskiej. Po wyznaczonym przez KE okresie obowiązkowego wstrzymania prac rozporządzenie zostało podpisane przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii i Ministra Środowiska.

Źródło: MPiT, cire.pl

Nadchodzące szkolenia on-line:

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj