1 / 6

W Lublinie powstało nowe Centrum Recyklingu. Zakład kompleksowej segregacji i recyclingu opakowań kosztował blisko 40 mln zł. Inwestor to wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kom-Eko spółka EkoPak. 

Nowy zakład powstał przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. W pierwszym etapie została uruchomiona instalacja do odzysku surowców wtórnych i przygotowania ich do recyclingu. Instalacja jest obliczona na 38 tys. ton zbieranych selektywnie folii, papieru, tworzyw sztucznych, tektury i metali.

Zainstalowano tu innowacyjny ciąg technologiczny, którego koszt wyniósł ponad 20 mln zł. W jego skład wchodzą m.in. rozrywarki worków firmy BRT, przesiewacze dyskowe wydzielające frakcję drobną dostarczone przez firmę SIGMA, separatory batalistyczne firmy BRT/Hartner umożliwiające rozdzielenie płaskich surowców takich, jak folia i papier od opakowań głównie z tworzyw sztucznych, separatory optyczne firmy Pellenc ST pozwalające na wydzielenie ze strumienia odpadów 10 grup surowcowych szczególnie różnych grup tworzyw sztucznych, a także na ich podział na kolory.

Lubelskie Centrum Recyclingu jest dostosowane do wszystkich wymagań środowiskowych i społecznych. Sama adaptacja hali, m.in. izolacje, kurtyny, instalacja warstwy wygłuszającej to koszt ponad 4 mln zł. Przeprowadzone analizy eksperckie wykazały brak emisji, hałasu, pyłów i nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki Centrum Recyklingu grupa Kom-Eko uzyska znacznie wyższy poziom odzysku i recyklingu zbieranych selektywnie surowców wtórnych.

Czytaj więcej

Skomentuj