W pierwszym tygodniu lutego na terenie Nowego Sącza funkcjonować będą punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców związane z projektem budowy instalacji odzysku energii z odpadów. Jej realizację rozważa spółka NEWAG.

Każdorazowo, podczas 3,5-godzinnego dyżuru, eksperci i konsultanci przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. To jeden z element działań informacyjno-konsultacyjnych związanych z inwestycją. Harmonogram konsultacji znajduje się TUTAJ.

Projekt w analizach

W listopadzie 2021 r. odbyło się spotkanie z władzami Nowego Sącza oraz miejskimi radnymi. Możliwość budowy elektrociepłowni produkującej energię z odpadów była także tematem grudniowego spotkania z przedstawicielami zarządów osiedli Nawojowska, Kaduk, Gorzków, Zawada, Szujskiego, Przydworcowe, Millenium czy Wojska Polskiego.

– Projekt jest na wstępnym etapie analiz formalno-prawnych i środowiskowych. To dla nas także okres konsultacji. Jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, w pierwszym kwartale br. chcielibyśmy zorganizować również bezpłatne wyjazdy studyjne do jednej z polskich elektrociepłowni wytwarzającej prąd i ciepło z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć osobiście jak działa tego typu instalacja – mówi Łukasz Mikołajczyk, rzecznik NEWAGU.

Jak informuje spółka, ekologiczna elektrociepłownia spełniająca standardy BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) mogłaby powstać na jej terenie i w rezultacie przekształcać rocznie w energię 90 tys. ton odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Nowego Sącza oraz okolicznych gmin. Docelowo dostawy odbywałby się m.in. z wykorzystaniem bocznicy kolejowej.

Rozwiązanie problemu odpadów

Firma dodaje, że realizacja projektu rozwiązałaby problem zagospodarowania odpadów w kontekście wypełniającego się składowiska, które w najbliższych zostanie zamknięte. Tego typu elektrociepłownie nie są obciążone kosztami związanymi z handlem emisjami CO2.

“Obiekt stanowiłby więc źródło ekologicznej i tańszej energii dla zakładu oraz Nowego Sącza, w tym dla około 80 proc. korzystających obecnie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym samym umożliwiłby redukcję spalanego węgla i ograniczenie emisji CO2. Stanowiłby także pozytywny impuls do rozwoju ciepła sieciowego w mieści i nowych przyłączeń do sieci” – informuje spółka.

Budowa spalarni to plan głównego udziałowca NEWAGU, Zbigniewa Jakubasa, który planuje zainwestować w branżę odpadową ok. 2 mld zł i wybudować za to w Polsce cztery podobne instalacje.

Czytaj więcej

Skomentuj