Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał 1 stycznia 2008 r. Andrzeja Jagusiewicza na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dzień wcześniej z tego stanowiska odwołany został Marek Haliniak.

Andrzej Jagusiewicz ma 66 lat. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (1964), Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej  Handlowej (1971)  i Letniej Szkoły Odnawialnych Źródeł Energii przy Uniwersytecie PAR1S VII (1974).  W 1976 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z zakresu prognoz stanu zanieczyszczenia atmosfery na Politechnice Wrocławskiej.

Jest współzałożycielem polskiego przemysłu budowy urządzeń odpylających i Instytutu Ochrony Środowiska. Był m.in. kierownikiem zakładów naukowych, dyrektorem protokołu dyplomatycznego w Kancelarii Sejmu  R.P., dyrektorem gabinetu w Państwowej Inspekcji Pracy,  dyrektorem Departamentu Monitoringu, Ocen i Prognoz w GIOŚ, a ostatnio menedżerem własnej firmy konsultingowej “Czystsze Powietrze dla Europy-KlinEr” oraz członkiem zarządu w Polskiej Izbie Gospodarczej “Ekorozwój”. Niemal połowę życia zawodowego spędził zagranicą pracując m.in. w Electricite et Gaz de France w Paryżu (produkcja energii elektrycznej i cieplnej), firmie PRAT-DANIEL S.A., także w Paryżu, (projektowanie urządzenie odpylających), Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ w Genewie (transgraniczne zanieczyszczenie powietrza i wód oraz przeglądy polityki ekologicznej krajów o transformującej się gospodarce), a ostatnio przedstawiciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Czystego Powietrza i Ochrony Środowiska (EFCA) z siedzibą w Delf (Holandia) w organach Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierujący działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej. Podstawowe zadania IOŚ to kontrola przestrzeganie przepisów prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska, w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj