Samorządy przygotowują się do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminy muszą m.in. ustalić wysokości opłat, sposoby ich naliczania oraz znowelizować regulaminy utrzymania czystości. Wszystkim tym działaniom towarzyszy „Przegląd Komunalny”, dostarczając fachowej wiedzy, publikując opracowania i organizując spotkania pomocne w tej nowej (dla części gmin) materii.

Jednym z wyzwań dla gmin, wynikających z przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest ustalenie metody naliczania opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców. Wychodząc naprzeciw wątpliwościom rodzącym się w związku z tym zadaniem, redakcja „Przeglądu Komunalnego” przy współpracy z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej oraz Urzędem Miasta Katowice zorganizowała 2 października br. spotkanie, podczas którego szeroko omówiono tematykę dotyczącą opłaty „wodno-odpadowej”.

Przedstawiciele 11 samorządów, zainteresowanych wdrożeniem opłaty opartej na zużyciu wody, dzielili się swoimi przemyśleniami w tym zakresie, wskazywali zarówno na plusy, jak i niedostatki tego sposobu wyliczenia opłaty oraz odnosili się do prezentacji, które wygłosili Edwin Górnicki z SGH oraz Magdalena Sobczak, kierownik Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Warto dodać, że w Bielsku-Białej Rada Miasta przyjęła już uchwałę dotyczącą opłaty „wodno-odpadowej”. Dyskusja ta stanowiła zaczyn do dalszych spotkań.

Kolejna otwarta debata z tego cyklu odbędzie się podczas listopadowych Targów POLEKO w Poznaniu. W spotkaniu 21 listopada (godz. 14.30, paw. 5, Salon Recyklingu) wezmą udział m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymioraz gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, spółdzielni mieszkaniowych, administracji domów mieszkalnych, itp. Głównym tematem spotkania bedzie wybór sposoby naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dyskusja dotyczyć będzie zalet i wad poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia przedsiębiorstw i właścicieli nieruchomości.

Punktem odniesienia do dyskusji może być artykuł "Cisza przed burzą", który ukazał się w październikowym numerze "PK". Tekst Tomasza Szymkowiaka podsumowuje stan prac nad odnalezieniem się w nowym systemie. W specjalnej ankiecie przeprowadzonej przez redakcję "Przegladu Komunalnego" i skierowanej do ponad stu podmiotów wypowiedzieli się przedstawiciele miast powyżej 40 tys. mieszkańców. Artykuł przynosi analizę odpowiedzi na pytania dotyczące stanu wdrażania ustawy, przyjętych rozwiązań organizacyjnych, zakresu i planowanych uchwał oraz systemu opłat za odpady. Dowiemy się z niego m.in. kto w miastach odpowiada za prace przygotowawcze, jaki jest stan prac rad miasta nad lokalnym prawem, czy też jakie będą kryteria ustalania stawek opłat.

Pełny tekst artykułu można znaleźć w naszej E-czytelni.

O pomysłach na obliczanie stawki opłat w poszczególnych miastach i konsultacjach społecznych w tej sprawie przeczytać można w naszym serwisie informacyjnym (np. Koszalińskie konsultacje, Łodzianie wypowiedzą się w sprawie śmieci, Konsultacje w Szczecinie)


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj