Na inwestycje proekologiczne samorządy oraz firmy potrzebują niejednokrotnie od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. Jak pozyskać wystarczające fundusze na rozwój projektów, będzie można dowiedzieć się na najbliższych targach POLEKO. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest bowiem finansowanie inwestycji środowiskowych.

To będzie już 22. edycja targów POLEKO. W dniach 23-26 listopada stolica Wielkopolski zamieni się w europejskie centrum informacji związanej z ekologią. Honorowy patronat nad targami objął Minister Środowiska, prof. Andrzej Krajewski.

Prezentowana rokrocznie na targach duża liczba nowości z zakresu ochrony środowiska, oraz rozbudowane zaplecze profesjonalnych debat, zdają się potwierdzać ciągły rozwój eko-biznesu. Rośnie również liczba profesjonalnych zwiedzających, którzy przyjeżdżają na POLEKO, by zapoznać się z aktualną ofertą, zaplanować zakup niezbędnych urządzeń i maszyn, a także poszerzyć fachową wiedzę.

W tym roku tradycyjnie pawilony zapełnią stoiska wystawców, oferujących produkty oraz najnowocześniejsze rozwiązania m.in. z zakresu: woda i ścieki, energia oraz energia odnawialna, odpady i recykling, rewitalizacja i rekultywacja, powietrze, hałas i wibracje, zmiany klimatu, budownictwo komunalne i energetyczne, doradztwo i instytucje ochrony środowiska, edukacja ekologiczna.

Na stałe w charakter POLEKO wpisały się cztery ekspozycje specjalne. Salon Czystej Energii poświęcony technologiom i produktom związanym z wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych odbywa się zawsze przy współudziale Forum Czystej Energii, gdzie codziennie odbywają się seminaria specjalistyczne.

Salon Recyklingu to ekspozycja, w ramach której wystawcy prezentują urządzenia do odzysku i przetwarzania odpadów. Wystawa wzbogacona jest o forum tematyczne.

Tandem salonów tematycznych uzupełnia Aparatura Kontrolno-Pomiarowa, a także odbywająca się po raz szósty Nauka dla Środowiska, która obejmuje ofertę jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów naukowo-badawczych.

Podobnie, jak w latach poprzednich, tegoroczną ekspozycję POLEKO uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych.

Na zakończenie warto przypomnieć, że po raz trzeci POLEKO gościć będzie uczestników Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego, organizowanego przez „Gazetę Wyborczą”, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz miasto Poznań.

Tegorocznym targom POLEKO po raz kolejny towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, poświęcone m.in. kwestiom wywozu nieczystości, utrzymania dróg, ulic, placów oraz zieleni miejskiej, czy też komunikacji miejskiej, a także higiena i ochrona przed szkodnikami. To na tych ekspozycjach zwiedzający zapoznają się z najbardziej nowoczesnymi i efektywnymi ekonomicznie rozwiązaniami polepszającymi jakość oraz komfort życia lokalnych społeczności. Podczas targów będzie można osobiście zapoznać się z działaniem pojazdów i maszyn, m.in. podczas pokazów CITY TRUCK SHOW. 

źródło: MTP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj