Minister Środowiska Maciej Nowicki, był gościem honorowym Nordyckiej Rady Ministrów, która odbyła się 8 kwietnia w Kopenhadze. Był to pierwszy w historii udział przedstawicielstwa polskiego w tego typu obradach.

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie związane z organizacją w Polsce (2008 r.) i Danii (2009 r.) konferencji klimatycznych. Udział ministra Nowickiego w spotkaniu był okazją do rozmów na temat intensyfikacji współpracy między Polską, a krajami nordyckimi w dziedzinie ochrony środowiska. Wskazywał również na istotną rolę naszego kraju w pełnieniu funkcji organizatora i gospodarza XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14), która odbędzie się w dniach 1-12 grudnia br., w Poznaniu.

Podczas Rady Ministrów poruszane były również sprawy związane ze znaczeniem Unii Europejskiej w negocjacjach dotyczących ochrony klimatu w okresie post-Kioto (po roku 2012). Ponadto, ministrowie środowiska Polski i Danii przedstawili sprawozdania z przygotowań do konferencji klimatycznych.

Uczestnicy spotkania poinformowali, że państwa Europy Północnej, niewielkie w skali globalnej, mają możliwość odegrania dużej roli w kwestiach związanych ze zmianą klimatu – jednym z największych problemów współczesnego świata.

Podjęli także temat strategii negocjacyjnych związanych z organizacją COP 14 i COP 15 w Polsce i Danii. Podkreślili, że po raz pierwszy widoczna jest tak efektywna współpraca między krajami, organizatorami konferencji klimatycznych.

Ponadto, podczas rozmów podkreślano olbrzymie znaczenie USA, od których stanowiska w sprawie zmian klimatycznych, mogą zależeć sukcesy konferencji w Poznaniu i Kopenhadze.

W spotkaniu wzięli udział m.in. ministrowie środowiska Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Islandii oraz terenów autonomii Grenlandii, Wysp Owczych i Alandów.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj